Донација за прочистувачи на воздух

Фондација Никола јанчев донираше 120 прочистувачи на воздух во основните училишта

Фондација Никола Јанчев

Хуманоста нека ни биде водилка која ќе ја води Општина Кавадарци напред кон човечките вредности кои го прават човекот богат.

Стипендии 2019 Доделување

Добитници на стипендии за 2019 година

Мисија

Мисијата на Фондацијата е “Поддршка и помагање на луѓе од Општина Кавадарци на кои им е неопходна помош”.

Статут

С Т А Т У Т НА ФОНДАЦИЈА “НИКОЛА ЈАНЧЕВ” Кавадарци

Добитници на стипендии од фондацијата Никола Јанчев 2019

ДОБИТНИЦИ НА СТИПЕНДИЈА ЗА 2019 ОД ФОНДАЦИЈА ''НИКОЛА ЈАНЧЕВ"

 

   ИМЕ ПРЕЗИМЕ                                          ФАКУЛТЕТ

 

1. ВЕСНА ТЕМКОВА

ФЕИТ

2. МЕНЧЕ ЛАЗОВА

МЕДИЦИНСКИ Ф.

3. АЛЕКСАНДРА ЧУКАРКОВА

ФИЛОЛОШКИ Ф.

4.СЛАВЕ ТЕМКОВ

ФИНКИ

5.ВИКТОРИЈА ВОЛЧЕВА

СТОМАТОЛОШКИ Ф.

6.НИКОЛА ЃЕЛЕВ

ГРАДЕЖЕН Ф.

7.НАТАША КОЦЕВСКА

ГРАДЕЖЕН Ф.

8.ДУШИЦА ДЕЛОВА

ЕКОНОМСКИ Ф.

9.ТАЊА ТРАЈКОВА

ПРАВЕН Ф.

10.ЗОРИЦА ТАЕВА

МЕДИЦИНСКИ Ф.

 

 

Документите со кои аплицираа потенцијалните кандидати беа разгледани од комисија составена од стручни и професионални лица.  Комисијата имаше за обврска транспарентно, професионално и регуларно да ги разгледа апликациите и според критериумите кои беа наведени да направи селекција на добитниците. Членови на комисијата беа :

1. Александар Ѓорѓиев

2.Тодор Ефремов

3. Никола Тодоров

4. Душан Стефанов

5. Јасминка Чулева

 

Свеченото доделување на стипендиите ќе се одржи на ден 19.12.2019 (Четврток) во 13 часот во просториите на Доо Кожувчанка на улица Шишка 37

Во едно се покануваат сите горенаведени добитници да присуствуваат на доделувањето на стипендиите, за подетални информации да се јават на телефонски број 043 400-963

Copyright (c) Фондација Никола Јанчев 2018. All rights reserved.
Designed by themescreative.com