Фондација
Никола Јанчев

Хуманоста нека ни биде водилка која ќе је води општина кавадарци кон човечките вредности кој го прават човекот богат

ЛИСТА НА СТИПЕНДИСТИ ОД ФОНДАЦИЈАТА НИКОЛА ЈАНЧЕВ

Денес на 11.07.2021 недела во работните простории на Кожувчанка ДОО работен состанок одржа комисијата за доделување на стипендии од фондацијата Никола Јанчев.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 10 СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ СТУДЕНТИ

Фондацијата “НИКОЛА ЈАНЧЕВ” Кавадарци доделува вкупно 10 стипендии за студенти запишани на државните факултети на територијата на Република Северна Македонија 2021

ВИЗИЈА

Општина Кавадарци да прерасне во хумана заедница во која секој на секого му помага, заедница во која жителите ќе се третираат со респект, љубезност и почитување

МИСИЈА

Фондацијата е “Поддршка и помагање на луѓе од Општина Кавадарци на кои им е неопходна помош

СТРАТЕГИИСКИ ЦЕЛИ

Хуманитарни активности преку собирање средства и нивно насочување кон одредени сегменти во општеството кои се од интерес за пошироката јавност, како што се образование, животна средина и спорт како и едукација на млади од секоја област.

Фондацијата “Никола Јанчев“ е основана на 14.02.2018 година. Основач е г-дин Митко Јанчев, актуелен Градоначалник на Општина Кавадарци. Фондацијата има една единствена цел, да им се помага на луѓето преку хуманитарни активности.

Средствата за донација се од неговата градоначалничка плата која што ја донира во фондацијата, но и средства од компанија Кожувчанка.

ДОСЕГАШНИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДАЦИЈАТА
нИКОЛА ЈАНЧЕВ

07.03.2021
систем за централен довод на кислород

Фондацијата Никола Јанчев донираше комплетен систем за централен довод на кислород до секој кревет во модуларната Ковид болница во склоп на Општа болница со проширена дејност Кавадарци.  Со вредност од 1,500.000 милион денари

19.12.2019
стипендии за талентирани студенти

Фондацијата Никола Јанчев доделува 10 стипендии за талентирани студенти  Вкупниот фонд кој ќе се додели по овој повик изнесува од 720.000 денари 

19.12.2018
Прочистувачи на воздух за oсновните училишта

По повод верскиот празник св.Никола, фондацијата „Никола Јанчев“ во соработка со Градоначалникот и Советот на Општина Кавадарци денеска на свеченост во компанијата „Кожувчанка“ на директорите на шесте Општински основни училишта од Кавадарци им ги врачи ваучерите за донацијата на прочистувачи на воздухот. вкупно 120 . Со вкупна вредност од 2.200.000 денари

10.07.2018
стипендии за талентирани ученици

Фондација Никола Јанчев доделува стипендии за талентирани ученици. Вкупно се 36 стипенди , За ученици запишани основни училишта 12 стипендии,За ученици запишани средни училишта 12 стипендии , за студенти 12 стипендии. Вкупно издвоени средства за овиј повик изнесува 600.000 денари

Logo_oficijal_Fondacija_Nikola_Jancev._icon

статут

На Фондацијата НИКОЛА ЈАНЧЕВ Кавадарци

Logo_oficijal_Fondacija_Nikola_Jancev._icon

програма

За дејствување  Фондацијата НИКОЛА ЈАНЧЕВ Кавадарци

Logo_oficijal_Fondacija_Nikola_Jancev._icon

одлука за основање

За основање на Фондацијата “НИКОЛА ЈАНЧЕВ Кавадарци

Logo_oficijal_Fondacija_Nikola_Jancev._icon

одлука за именување на претседател

 на Фондацијата  “НИКОЛА ЈАНЧЕВ” Кавадарци

Logo_oficijal_Fondacija_Nikola_Jancev._icon

одлука за именување на директор

 На Фондацијата  НИКОЛА ЈАНЧЕВ” Кавадарци

Logo_oficijal_Fondacija_Nikola_Jancev._icon

акт за основање

На Фондацијата  НИКОЛА ЈАНЧЕВ” Кавадарци

ГАлерија од настани на фондацијата

0
Вкупен износ на донирани средства до сега

следете не

контакт

Адреса : Шишка 37

Телефон: 043 400-963

E-mail: info@fnj.org.mk

Град: Кавадарци Р.С.Македонија