Адреса : Шишка 37
Телефон: 043 400-963
E-mail: info@fnj.org.mk
Град: Кавадарци
Р.Македонија