Донација за прочистувачи на воздух

Фондација Никола јанчев донираше 120 прочистувачи на воздух во основните училишта

Фондација Никола Јанчев

Хуманоста нека ни биде водилка која ќе ја води Општина Кавадарци напред кон човечките вредности кои го прават човекот богат.

Стипендии 2019 Доделување

Добитници на стипендии за 2019 година

Мисија

Мисијата на Фондацијата е “Поддршка и помагање на луѓе од Општина Кавадарци на кои им е неопходна помош”.

Статут

С Т А Т У Т НА ФОНДАЦИЈА “НИКОЛА ЈАНЧЕВ” Кавадарци

Добитници на стипендии од фондацијата Никола Јанчев

               

  • Добитници на стипендија од Основно училиште

1.Мајкал Мики Георгиевски ОУ Гоце Делчев-Кавадарци Осмо Одделение
2.Александар Никола Стојков Оу Страшо Пинџур- Кавадарци Шесто Оделение
3.Никола Блаже Митрев ОУ Гоце Делчев-Кавадарци(ООМБУ Лазо МицевРале) Петто Оделение
4.Тодор Перо Пењушков ОУ Димката Ангелов Габерот- Ваташа Шесто Оделение
5.Давид Никола Иванов ОУ Димката Ангелов Габерот- Кавадарци Осмо Одделение
6.Верица Роберт Ристова ОУ Тошо Велков Пепето- Кавадарци Седмо Оделение
7.Миехаела Зоранчо Темелкова ОУ Тошо Велков Пепето-КАвадарци Девето Одделение
8.Миа Мартина Столе Маџункова ОУ Гоце Делчев-Кавадарци Осмо Одделение
9.Марко Душко Гурев ОУ Гоце Делчев-Кавадарци(ООМБУ Лазо МицевРале)  Четврто оделение
10.Нела Ванчо Чстојанова  ОУ Тошо Велков Пепето- Кавадарци Девето Одделение
11.Милан Илчо Лазов ОУ Димката Ангелов Габерот- Кавадарци Седмо Оделение
12.Данка Никола  Стојкова ОУ Страшо Пинџур- Кавадарци Шесто Оделение

 

  •   Добитници на стипендија од Средно Училиште

1.Владанка Зоран Аврамова СОУ Добри Даскалов - Кавадарци Прва година
2.Миа Диме Маневска СОУ Добри Даскалов - Кавадарци Прва година
3.Мартина Горанчо Танева СОУ Колеџ Јахја Кемал - Скопје Втора Година
4.Стефан Сашко Попов СОУ Добри Даскалов - Кавадарци Трета Година
5.Тања Тодор Иванова СМУ Панче Караѓозов - Скопје Четврта Година
6.Марија Атанас Трајкова СОУ Добри Даскалов - Кавадарци Трета Година
7.Тодорка Драганчо Тодорова СОУ Добри Даскалов - Кавадарци Прва година
8.Мартин Филип Гогов СОУ Добри Даскалов - Кавадарци Прва година
9.Драган Стефан Андреевски СОУ Добри Даскалов - Кавадарци Прва година
10.Елена Александар Ридова СОУ Добри Даскалов - Кавадарци Четврта Година
11.Петар Димче Најдовски СМУ Сергеј Михајлов Штип Трета Година
12.Томе Станко Игнатов СОУ Добри Даскалов - Кавадарци Втора Година

 

  •   Добитници на стипендија Студенти 

1.Тодор Васко Спанџов Факултет за Музичка Уметност-Скопје (Пијано)
2.Стефан Перо Попов Финки-Компјутерски науки и инжињерство-Скопје
3.Стефан Сашко Илиев Факултет за Музичка Уметност- Скопје (Труба)
4.Илија Орце Добринов Музичка академија -Штип  (Труба)
5.Дијана Борче Пејовска Стоматолошки Факултет -Скопје
6.Цветанка Митко Костова Правен Факултет – Скопје
7.Александар Илија Ташев Факултет за Музичка Уметност - Скопје  (Пијано) 
8.Оливер Вано Видоков Правен Факултет Јустинијан Први - Скопје
9.Кристијан Климе Ивановски Машински Факултет-Скопје (Моторни Возила)
10.Александар Блаже Тасев Машински Факултет- Скопје (Автоматизација и управувачки системи)
11.Сибеџан Али Амкова Економски факултет- Скопје
12.Цветанка Јане Ставрова

Економски факултет- Скопје

 

Документите со кои аплицираа потенцијалните кандидати беа разгледани од комисија составена од стручни и професионални лица.  Комисијата имаше за обврска транспарентно, професионално и регуларно да ги разгледа апликациите и според критериумите кои беа наведени да направи селекција на добитниците. Членови на комисијата беа :

1. Пере Камчевски

2. Миле Масларков

3. Миле Каровски

4. Душан Стефанов

5. Јасминка Чулева

 

Свеченото доделување на стипендиите ќе се одржи на ден 12.07.2018 (Четврток) во 13 часот во просториите на Доо Кожувчанка на улица Шишка 37

Во едно се покануваат сите горенаведени добитници да присуствуваат на доделувањето на стипендиите, за подетални информации да се јават на телефонски број 043 400-963  

 

 

 

 

Copyright (c) Фондација Никола Јанчев 2018. All rights reserved.
Designed by themescreative.com